Pure and Simple

Shakerstory     

An Lee

In de 19e eeuw vormden The Shakers Amerika´s grootste en bekendste leefgemeenschap zoals er in die tijd nog veel meer mensen zich als groep vestigden in Amerika. Denk aan o.a. de Amish, Quakers, Mennonieten enz. Wat in 1774 bij aankomst vanuit Engeland  in New York begon met Ann Lee als spiritueel leidster en 8 volgelingen groeide uit tot een gemeenschap van 6000 gelovigen in 1840. 

In 19 verschillende nederzettingen woonden en werkten de shakers, zoals New Lebanon in New York en Sabbathday Lake in Maine. Shakers worden vaak in één adem genoemd met de Quakers en de Amish people, er zijn veel overeenkomsten maar er zijn ook grote, belangrijke verschillen: zo waren toen al, ruim 2 eeuwen terug,  binnen de shakergemeenschappen allen gelijk: man en vrouw , wit en donker en de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Van allen werd een volle inzet verwacht naar vermogen in arbeid op alle gebied en aangepast aan de seizoenen.

Innovaties

Moderne technologie werd omarmd en  dat niet alleen! de Shakers hebben vele honderden innovatieve uitvindingen op hun naam staan, zoals de vlakke bezem, waspennen en de cirkelzaag (om een enkele te noemen). Zo werd de arbeid verlicht en aangepast aan de mogelijkheden van man/vrouw/gehandicapten en zwakkeren.


Design
 en meubelen

Ze zijn uitmuntende MEUBELMAKERS, niet alleen door hun vakmanschap en instelling van “leven en werken voor de eeuwigheid”, maar ook door hun gevoel voor soberheid, gecombineerd met functionaliteit. Veel van de gebouwen van de Shakers zijn inmiddels verheven tot musea vanwege de History en de eenvoudige, pure architectonische waarde. De authentieke meubels zijn allen geregistreerd en de meeste bevinden zich in musea of zijn collectors items geworden. Door de “open “ instelling van the Shakers mogen alle oorspronkelijke ontwerpen vrij worden gebruikt door de vakkundige meubelmaker. Momenteel zijn er nog enkele groepen Shakers in Canterbury en Sabbathday Lake. Zij voorzien nog steeds geheel in hun eigen levensbehoeften en ook het contact met de ´Outsiders´ is intact gebleven. Ze zijn er van overtuigd dat hoe dan ook de inspiratie en drijfveer van de Shakers niet geheel zal verdwijnen. (hun meubel stijl en kwaliteit zeker niet tot op de dag van vandaag)

foto : gemaakt in Amerika.